Szent István Egyetem Budai Campus Fiatal Kertész Klub 2017.03.08.

László Anita
Nyomtatóbarát változat

Szabó Adrienn (pályázatíró, méhész) - VP – Még nyitva lévő és várható pályázati lehetőségek

Vidékfejlesztési program

A VP beruházási jogcímeknél döntően az alábbiak szerepelnek:
-beadhatja mezőgazdasági termelő: őstermelő, mg. tevékenységgel egyéni vállalkozó is
-6000 STÉ üzemmérettel kell rendelkezni tavalyra (kivéve pl. ÉLIP, Vidéki térségekhez kapcsolódó pályázatok, területalapú támogatások)
-előző éves árbevétel több mint 50%-a mezőgazdasági eredetű
-Pest megyében 40%-os támogatás, Pest megyén kívül 50%
-fiatal gazdáknak (nyertesek és 40 év alatti, agrárvégzettségűek) +10% az előzőekre
-kollektív beruházásnál, ha 5-en összeállnak, előzőekre +10% (tehát akár 70% is lehet)
-van előleg 50% (de kell biztosíték, pl. bankgarancia, készpénzletét...)
-24 hónap a megvalósítási idő + 5 év a fenntartási időszak
-teljes lezárt üzleti év kell, fiatal gazdáknál sima lezárt év elég (ÉLIP-ben teljes)
-pluszpont a következőkre jár: TÉSZ/TCS tagság, szociális szövetkezeti tagság, biogazdálkodás, minőségrendszer (védjegyek), minőségbiztosítás (üzleti tervben), megújuló energia, energetikai javulás elérése, környezeti szempontok érvényesítése, kedvezményezett járás (3 kategória), foglalkoztatott vállalása
-ÉNGY-en kívüli tételekre és gépekre 3 árajánlat beadása
-általános költségek elszámolhatósága: 5% (közbesz, nyilvánosság, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, könyvvizsgálat), ingatlanvásárlás 2%, infrastruktúra-fejlesztés 15% (terület-előkészítés: 2%)
-a közbeszerzési törvény változása értelmében a legalább 25 millió Ft összegben közvetlenül támogatott projektek közbeszerzés kötelezettek.
-a felhívás megjelenésétől számított 30 nap múlva lehet beadni a kérelmeket
-elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül MVH oldalán

Kertészeti jogcímek
•Ültetvénytelepítés: Ültetvény telepítése és - korszerűsítése: új ültetvények telepítése, a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás + öntözőrendszer Csatolandók: STÉ igazolás, árbevétel-igazolás (könyvvizsgálói igazolás, SZJA bevallás, ért.betétlap), FG (NÉBIH, NAV)+végzettség, tartalmi-értékelési szempontokkal + műszaki-szakmai tartalommal, megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, jogerős telepítési engedélyt vagy a NÉBIH igazolását az engedélyeztetési eljárás megindításáról és az ökológiai alkalmasságot igazoló dokumentum (gyümölcskataszteri igazolás), blokktérkép, telepítési terv, kivágásnál határozat, faiskola/forgalmazó előszerződés/nyilatkozat, fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások, konzorciumi együttműködési megállapodás, ültetvénycsere vagy 12 évesnél fiatalabb ültetvény életkorát igazoló igazolás, energiaellátást biztosító projekt esetén a vonatkozó technológiai tervet (számítás+végzettség), spárga esetén a szakmaközi szervezet igazolását arról, hogy termőhely arra alkalmas spárga termesztésére, üzleti terv és kapcsolódó dokumentumok (értékesítési szerződés, minőségbiztosítási tanúsítvány, családi gazdaságról határozat, tesztüzemi rendszerben való részvétel dokumentumai). Támogatás: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. Keretösszeg: 29 milliárd Ft. Értékelési határnapok: április 30., július 31., október 31.
•Gyógy/fűszernövény-termesztés: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, meglévők felújítása, korszerűsítése új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése + kerítés Csatolandók: ha szükséges, jogerős telepítési engedély vagy a NÉBIH igazolását az engedélyeztetési eljárás megindításáról és az ökológiai alkalmasságot igazoló dokumentum, azaz a gyümölcskateszteri igazolás (NÉBIH!), ha az eltelepítendő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény nem szerepel a felhívásban, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács szakmai ajánlása, a kötelező termesztésben tartási időt meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltása, területének növelése esetén az ültetvény telepítésének idejének igazolása, KH igazolás az ültetvény koráról. Támogatás: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft. Keretösszeg: 3 milliárd Ft. Értékelési határnapok: április 11., július 31., október 31.

Értékelési határnapok: július, október, január, április
Támogatás: max. 100 millió Ft, kollektív 200 millió Ft.
Forrás: 5,95 mrd Ft
Tevékenységek:
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.
1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Önállóan nem támogatható:
- anyagmozgatás, vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi közlekedő utak kialakítása, a közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások
- telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
- istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Benyújtáshoz:
• Engedély/bejelentés köteles tevékenységnél eljárás megindítását igazoló dokumentum, tervek
• Vízjogi engedélyköteles beruházásnál jogerős elvi vízjogi engedély
• E igénybejelentő
• Energiahatékonyság javítására, megújuló technológiára vonatkozó projektek feltételeinek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, + számítás készítőjének végzettsége, kamarai tagsága
• Épületenergetikai korszerűsítés esetén energetikai minőségtanúsítvány
• ÉNGY-en kívüli építési tételre és gépekre 3 árajánlat
• STÉ-igazolás
• Könyvvizsgáló igazolás, értékesítési betétlap, számviteli nyilvántartás
• Fiatal gazdánál Nébih/NAV igazolás a tevékenység idejéről
• Fiatal gazda fogalomnak való megfelelés esetén végzettség másolata
• Értékelési szempontoknál soroltakról dokumentumok. *-gal jelölve
• Érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások
• Konzorciumi együttműködési megállapodás
• Üzleti tervhez: beszállítókkal 3 évre szóló beszállítói szerződés, felvásárlóval kötött 3 éves értékesítési szerződés, családi gazdaságról igazolás, képzettség és szakmai tapasztalat igazolása, alkalmazott munkaszerződése-végzettségéről másolat, oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás (NAK hitelesítés), állatvédelmi bírságról igazolás, mintagazdaságról igazolás Elszámolhatóság:
-üzemen belüli anyagmozgatás, ill. a vagyonvédelem gépei, eszközei: max. 5 millió Ft, 10 millió Ft
-termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása: max. 10 millió Ft, 50 millió Ft
-üzemen belüli anyagmozgatás, a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is: max. 15% (ebből 2% terület előkészítés)
-+ általános költségek (5%)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
- Keretösszeg: 49,5 mrd Ft
- Önállóan támogatható tevékenységek:
I.Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményei
II.Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges, a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása
I.Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
II.Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása
III.Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
IV.Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

- Önállóan nem támogatható tevékenységek: hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése; az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése
- Benyújtás: július 6-tól, első értékelési határnap: november 7.
- Értékelési szempontok:
1. bio 3 pont, minőségrendszer (KMÉ, HÍR, NPT) 3 pont, TÉSZ/TCS-tagság 3 pont, mikrovállalkozás (őstermelő is) 15 pont, kisvállalkozás 5 pont, környezeti szempontok 3-3-3 pont, munkahelyteremtés 3-6 pont, belvízérzékeny terület 6 pont, üzleti terv 55 pont
2. bio 3 pont, minőségrendszer (KMÉ, HÍR, NPT) 3 pont, TÉSZ/TCS-tagság 3 pont, mikrovállalkozás (őstermelő is) 15 pont, kisvállalkozás 5 pont, környezeti szempontok 3 pont, munkahelyteremtés 3-6 pont, belvízérzékeny terület 12 pont, üzleti terv 55 pont
3. bio 3 pont, minőségrendszer (KMÉ, HÍR, NPT) 3 pont, TÉSZ/TCS-tagság 3 pont, mikrovállalkozás (őstermelő is) 15 pont, kisvállalkozás 5 pont, munkahelyteremtés 3-6 pont, kötelezőnél nagyobb arányú potenciális vízmegtakarítás 2-4 pont, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 3 pont, megújuló energia alkalmazása 3 pont, energiahatékonyság javítása 1-5 pont, üzleti terv 55 pont

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Keret: 40 milliárd Ft Önállóan támogatható tevékenységek TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, mezőgazdasági terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: Támogatható tevékenységek: A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek 3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása Támogatást igénylők köre: 1. Mezőgazdasági termelő, ha: · előző éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, · a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) termékeket használ fel, · a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, ha: · teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, · a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) termékeket használ fel; · a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul. 3. Termelői csoport és termelői szervezet - Benyújtás: szeptember 12-től, első értékelési határnap: november 11. - Értékelési szempontok: · minőségrendszer (OEM, OFJ): 5 pont · a projekt egy korábbi EMGA/EMVA fejlesztéshez kapcsolódik: 5 pont · TCS/TÉSZ tagság: 3 pont · energiahatékonyság-javulás: max. 8 pont · megújuló energiaforrás kiépítése: 6 pont · környezeti szempontok: 6 pont · foglalkoztatotti létszám növelése: max. 6 pont · megvalósítás helye: max. 6 pont · üzleti terv: 55 pont - Támogatás összege: egyéni beruházás max. 200 millió Ft. - Elszámolhatóság: · bortároló tartálykapacitás bővítése az összes elszámolható költség legfeljebb 20% lehet · fahordó vásárlása legfeljebb 10 millió Ft lehet a támogatási összeg.

Támogatások a vidéki térségben
BP agglomeráción kívül, 10 000 fő alatti településeken, 10 000 fő feletti települések tanyás területein – 2016. január 1. előtti lakcím/székhely Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése: Támogatást igénylők köre: főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású EV vagy szociális szövetkezet, ha: igazolja, hogy 2015-ben a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euró STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euró STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. Feltétel: Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb 4 éves) időszak elteltével, legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételétől számított 4. év végére mg. üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót. Csatolandó: STÉ-ÁB igazolás, tagsági igazolások, üzleti terv mellékletei. Beadás: 2016.03.31-től lehetséges elektronikus úton, értékelési határnapok: április, október, március. Keret: 14 milliárd Ft/3017 db. Igényelhető támogatás: 15 000 euró (75-25%, 36 hó), átalánytámogatás.

Támogatások a vidéki térségben „Diverzifikáció” (nagydiverz):
Támogatható tevékenységek:
legalább 1 beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez:
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése
b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
Támogatást igénylők köre:
Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év 07.01-től vidéki térségben van;
- a projekt megvalósítási helye vidéki térségben van;
- 2016. évi vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, 2015-ben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Benyújtás: április 18-május 18. (június 19. következő határnap, ha nem fogy el a forrás)
Intenzitás: 50-70% (60% kedvezményezett járásban, 70% fejlesztendőben)

Fiatal gazda pályázat feltételei anno és most 2007-2015
Papíralapú
40 000 euró (90-10%)
40. életévét nem töltötte be
Nem részesült támogatásban
Agrárvégzettség
Lakóhely 1000 fő alatti település/tanya + hátrányos
Foglalkoztatott/Főállás
Bio – 2012
TÉSZ/TCS
Minőségbiztosítás
Kertészet/állattartás
Nulláról indulóknak is
Kötelezően elérendő üzemméret
Kötelező képzés
EV tevékenység 1. KK-ra
Szankciókban engedmény
2017-
Elektronikus
40 000 euró (75-25%, 36 hó)
41. életévét nem töltötte be
Kaphatott támogatást, kivéve EV
Agrárvégzettség
Foglalkoztatott/Főállás (3. évtől kötelező)
Bio; TÉSZ/TCS
Megújuló energia; Energiahatékonyság
Környezeti szempontok
Minőségrendszer
Minőségbiztosítás
Kertészet/állattartás
6-25 ezer STÉ üzemméret beadásra
12 hónapnál nem régebben mg. EV vagy meglévő cégben kizárólagos tulajdonosság és ügyvezetőség
5 évnél nem régebben kezdett gazdálkodni
Mg. bevétel: 4. évben 2016. évi bérminimum
Kötelező képzés
EV tevékenység 1. TK-ra
Szankciók, üzleti terv

Fiatal gazdán túl fiatal gazdáknak Ráépülő támogatási lehetőségek (más műveletek keretén belül) a VP-ben: Induló támogatást elnyerők számára áll rendelkezésre, de a *-gal jelöltek esetén az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal gazdák is részesülnek az előnyökben.
•Kertészet korszerűsítése: ültetvénytelepítés, gyógy/fűszernövény-termesztés, gombaház/hűtőház, üvegház/fóliasátor + technológia-fejlesztés öntözéssel + kertgép*
•ÁTK Trágyatároló; ÁTK szarvasmarhatartóknak, sertéstartóknak, baromfitartóknak, juh/kecsketartóknak, „sima” (lófélék, húshasznú galamb, emu, méh, bivaly, fürj, nyúl, csincsilla)
•Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése* Magasabb intenzitás: ÁTK, Kertészet korszerűsítése +
•Innovatív projektek beruházásai – mezőgazdasági termelés fejlesztése*
•Kisméretű terménytárolók és szárítók*
•Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése* Értékelési többletpontszám:
•Minőségrendszerhez való csatlakozás*
•ÖKO-ra áttérés; ÖKO fenntartása
•Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás*
•Innovatív projektek megvalósítása*

Fiatal Gazda Tematikus Alprogram
Külön forráskeret:
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek: kötelező képzés + kötelező képzésen túli lehetőségek, amelynek jogosultjai a 6.1 intézkedésben támogatást nyert, induló fiatal gazdálkodók
Bemutató üzemi programok: helyszíni bemutató és konzultáció keretében innovatív technológiákkal, eljárásokkal, gazdaságszervezési, környezetgazdálkodási megoldásokkal, valamint a REL-en keresztül történő értékesítéssel ismerkedhetnek meg
Szakmai tanulmányutak és csereprogramok: fiatal gazdálkodókkal történő tapasztalatcsere a termelés, feldolgozás és értékesítés, vállalkozás vezetése területén
Szaktanácsadás: a támogatást elnyert fiatal gazdák részére egyedi és célzott, rendszeres segítségnyújtás a gazdaságuk felépítésében, teljesítményének javításában, a támogatási feltételeknél vállaltak betartásában és az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésében
Szaktanácsadók képzése: mezőgazdasági szaktanácsadók speciális képzése a fiatal gazdálkodóknál jelentkező, jellemzően a termelő tevékenység és a vállalkozás beindítása körüli kihívások megoldásához

További várható jogcímek
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása: mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozását.
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért: egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt működésé ben olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési formát dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik.
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság: már működő mezőgazdasági termelői tevékenységekre épülve, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára hasznos szolgáltatások szervezését valósítják meg, különösen: a segítő – szociális, egészségügyi – rehabilitációt; a szemléletformáló környezeti és élelmiszerügyi képzést. Cél a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, az általuk történő termék előállítás és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának megszervezése. Ennek érdekében a széleskörű nyilvánosság biztosítása.

Benedek Borbála (BenedekGyümölcsFarm, Agrya alelnök) – Meggytermesztés

Agrár Kamarai munkahely téli hónapokban.
Bendek Gyümölcs Farm: Nagyrédén, 1995-ben szamócatermesztéssel indultak. 2000-ben lehetőség nagyobb területek bérlése. 2010-ben próbálják elvenni tőlük. Sikerül a szerződéseket meghosszabbítani, valamint megvásárolni a területeket. Málna, meggy, alma, ribiszke, köszméte a mostani paletta. Szamóca direkt értékesítve adják el. Ipari célú termesztésre a meggy.

Termesztés technológia:
7 m-es sortáv, 5 m-es tőtáv, ugaroltatják a sorközt, facsíkot gyomirtják. Ugarolás célja, hogy elkerüljék a cserebogár kártételt. Télen minden második sorközt mélylazítóval meghasítják, amellyel a tél csapadékot lehet a talajba juttatni. Cigánymeggynél szeretnének öntözni, melynek a célja hogy a gyümölcs tovább fántartható lehessen.
Cigánymeggy léipari fajta, Debreceni bőtermő, Kánrojánosi, Érdi bőtermő üvegmeggy.
Vannak méhcsaládok az ültetvény mellett- Tavaly megfigyelték, hogy amely sorok mellett voltak a kaptárok, ott sokkal több gyümölcs volt a fákon. Idén próbálkoznak hogy az ültetvény belsejébe is beviszik a kaptárok, arányosan elosztva.

Meggyültetvény létesítése:
Földmérővel kiméri a sorokat, pontosan fussanak. Ezekre az egyenesekre mérik rá a fák helyét. Ősszel kifúrják az ültető gödröket. Ezek télen kicsit ülepednek. Nyirkos talajba nem szabad. Tavasszal ültetnek, behűtött szaporítóanyagot. Starter trágyát tesznek a fák alá, törzsvédő háló felhelyezése. Törzsvédő háló belsejébe uv álló fóliát tűznek, majd úgy helyezik fel a fára. Ennek lényege, hogy a glifozát hatóanyagú gyomirtószer alkalmazható legyen.

Rázógépek:
Önjáró gépek, alma és a meggy telepítés ezek a gépek kihasználása.
120 ha meggy, 80 ha meggy terem, 40 ha újtelepítésű Érdi bőtermő. Érdi bőtermő 15 ha (nem jó kondícióban lévő ültetvény, nagy farontó lepke kártétele miatt, a rázógép megsérti a fa kérgét, puha fája miatt. Próbálkoztak tömegcsapdázással, sikerült sok imágót fogni, de ez nem látszott a következő évi kártételen) (kártevő rajzásakor éppen a szüreti időszak van, így nehéz ellene a védekezés), Kántorjánosi. Gépek miatt álltak át ipari gyümölcstermesztésre.

Rázógép közre fogva a fát rázza meg. Ponyvára hullik a gyümölcs, amiről tároló ládába, rekeszbe érkezik a gyümölcs.  Üvegmeggy szedéskor rekeszbe, lémeggy szedéskor ládába érkezik a gyümölcs futószalagon. 1 perc alatt 2-3 fát ráz le.
Ezek a gépek Kilby gyártmányúak. Amerikai gépek, 3 gépet már sikerült megvenniük. A gyümölcs hordó szalagban nincs törés, így a gyümölcsök kevésbé sérülnek.

Kamionok rakodása tereptargoncákkal történik, amik kereke nagyobb így sárban is tud közlekedni.

Metszés:
Nem minden évben metszik az egész koronát. Egyik évben nagyobb ágakat metszik ki. Másik évben pneumatikus metszőollóval a kisebb ágakat. Majd platós kocsiról a korona felső részét.
Síkfalmetsző gépalkalmazása, minden sornak csak az egyik oldalát metsztették meg, majd a következő évben a másik oldalát.
Sokszor problémás a meggy eladása, körülbelül 100 Ft/kg a meggy eladási ára.

Növényvédelem:
Virágzásban, ha szerencsés az idő, monilia ellen egyszer-kétszer kezelnek. Folicur Solo, Mankoceb alkalmazása.
Csapdázás cseresznyelégy ellen, utána védekeznek. Sárga ragacslap a fa tetejére kihelyezve, gyümölcs vizsgálat.
Lombosfa fehérmoly kártétele, már augusztusban nem volt lomb a fákon. Tavasszal csapdázni kell, Dimilines védekezés ellenük.
Piretroidokat is használnak mivel nem AKG-ok. Blumeriella elleni védekezés a betakarítás után fontos, hogy elkerüljük a lombhullást.
Cigánymeggy ültetvény az alma mellett van, az almailonca felszaporodott és átment a cigánymeggyre és lombhullást okozott.
Gépi betakarításkor használnak etilén hormont. Kijuttatás után kb 7 napra hat (néha nagyobb szél hatására lehullhat).

Nyomtatóbarát változat