SZIE Fiatal Gazda Klub 2013. november 4.

Kálmán Ákos
Nyomtatóbarát változat

Az idei év második Klubját rendeztük meg november 4.-én a Szent István Egyetemen. A helyszín újra az MKK Kari tanácsterme volt, amelyet ez alkalommal meg is töltöttünk.


Az este felépítése az októberihez hasonlóan eltérő a tavalyi alkalmakéhoz képest. Három előadót hívtunk meg, akik egy téma köré csoportosítva tartották meg előadásaikat, majd ezek után beszélgetés alakult ki.

Az este témája a tejágazat, tejtermelés volt, előadóink pedig Lukács László, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója, Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója és Uzonyi Antal családi gazdálkodó Hajdúböszörményből.

 

Első előadást Lukács László tartotta, aki az ágazat helyzetéről, a Tej Terméktanács munkájáról és jövőbeni kihívásairól beszélt.

Az előadásban láthattuk a terméktanács törvényi szabályozását, miszerint „A Tej Terméktanács az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. Törvény alapján alakult, nem nyereség érdekelt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely szakmaközi szervezetként fejti ki tevékenységét.” és ennek gyakorlati jelentőségét: „Céljainak megvalósítása érdekében a termékpálya szereplői közötti párbeszéd, valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci átláthatóság megteremtése terén, továbbá érdekfeltárás, érdekközvetítés és érdekegyeztetés, szakmai ismeretterjesztés, piacelemzés, piacszabályozás tekintetében egyaránt ellát feladatokat.”

A szervezet céljai az alábbiak:
A Terméktanács tevékenységének tekintetében a fő szakmai cél kettős:
• egyrészt a piaci egyensúly kialakításában való aktív közreműködés, a piac kiszámíthatóbbá tételéhez való hozzájárulás, illetve
• a belföldi tej és tejtermék kereslet élénkítéséhez való érdemi hozzájárulás.

Végül a Terméktanács előtt álló kihívásokról kaptunk képet, vagyis hogyan fogja Magyarország fogadni a tejkvóta 2015-ös eltörlését, a kereskedelmi szféra bevonása a termékszabályozásába és a takarmánytermő területek hosszú távú biztosítását a tejtermelő gazdaságok számára.
 

Második előadást Zászlós Tibor tartotta aki a Mezőfalvai Zrt. tejtermelő ágazatáról és az aktuális tejpiacról beszélt.
A tejtermelő ágazat eredményeinek ismertetésével kezdődött előadása, kiemelten Kedvessel aki 130 ezer literes termelésnél tart, ezzel kiemelkedő teljesítményt nyújtva. A cég ezen felül még két 100 ezer feletti termelésű egyedet tudhat magáénak. Az ágazat átlag 900 feletti termelő tehene mellett 680 növendéküszővel és 270 választott borjúval végzi tevékenységét. Az értékesített tej mennyisége naponta meghaladja a 7700 litert. A cég költségszerkezetének megoszlását vizsgálva a környező országokhoz viszonyítva szembetűnő az egyéb költség ami nagy részt a fokozott vagyonvédelemnek tudható be. Érdemes szót említeni a haszonáldozatról amit a termelők azzal vállalnak, hogy a megtermelt növényt nem eladásra szánják hanem feletetik. Amíg a haszonáldozat nem lesz drasztikus mértékű, addig lesz állattartás.
Mezőfalva időjárását éves szinten nézve nem lehet ok panaszra, viszont jelentősen kisebb az a mennyiség ami a tenyészidőszakban esett le. Az előadásból megtudhattuk a talaj jelentőségét a mezőgazdaságban, vagyis jó talajon tudunk jó növényt termeszteni amit feletetve értékesíthetünk jó minőségű tejet.


Harmadik előadó pedig Uzonyi Antal családi gazdálkodó volt hajdúböszörményről.
Beszámolt arról, hogy 2005-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a gödöllői Szent István Egyetemen. Ezt követően a családi gazdaságukban kezdett el dolgozni. Elmondta, hogy 2007-
ben Fiatal Gazda pályázatot nyert és ennek köszönhetően tudta a gazdaságukat fejleszteni. Jelenleg 100-110 holstein-fríz fejős tehén van a gazdaságban. Emellett szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak közel 300 hektáron, amelyen megtudják termelni a gazdaságban tartott állatok egész éves takarmány szükségletét. A tejet egy tejtermék feldolgozó vállalatnál tudják értékesíteni. Emellett 2009-ben a nagyon alacsony tejárak miatt rákényszerültek arra, hogy részben ők maguk is értékesítsék a tejet. Tej automatákat vásároltak és a tej egy részét ezúton próbálták értékesíteni. Ezt kiegészítve belekezdtek a sajtgyártásba is, így próbáltak készterméket előállítani. A jövőben a tejtermék feldolgozó egységüket szeretnék bővíteni, valamint megtudtuk azt is, hogy a gazda tervei közt van egy falusi vendégház megépítése. Mindemellett Uzonyi Antal beszámolt személyes gondolatairól és élményeiről is, amelyből egyértelművé vált mindenki számara, hogy őt a szakma és az állatok szeretete fűzi nagyon erős szálakkal a gazdálkodói életmódhoz.

Nyomtatóbarát változat