Syngenta

Georgikon Fiatal Gazda Klub - Február 17.

Kálmán Ákos

A 2013/2014-es tanév II. félévében, február 17.-én tartottuk meg az első, nyitó Klubbot a Pannon Egyetem Georgikon Kar Pethe Ferenc Kollégiumában.

Corvinus Fiatal Kertész Klub - április 16.

Kálmán Ákos

A Syngenta képviseletében Mádi Zsolt számolt be az új szerekről, alkalmazási lehetőségeiről,
technológiájáról. Force 1,5 G talajfertőtlenítő Kukorica bogár lárvája ellen hatékony szer.
Magyarországon már mindenütt megtalálható az amerikából érkező bogár (Diabrotica
virgifera virgifera), ami ellen a leghatásosabb védelem a vetésvforgó, viszont ennek