Apró léptekkel Program

Apró léptekkel - AGRYA

Az AGRYA 2016 tavaszán indította el kísérleti projektként az „Apró léptekkel” Programot. A kezdeményezés mögött az a felismerés állt, hogy egyre népszerűbb a fiatalok között az otthon végzett jellemzően kertészeti tevékenység. Nem beszélhetünk ugyan tömeges jelenségről, de kitapintható az igény arra, hogy a lelkesedés mellé tudást is kapjanak azok, akik érdeklődnek a kisléptékű mezőgazdasági termelés iránt.

A program két pillérre épül. Egyrészről a szakmai, kertészeti alapismeretek, másrészről a piacra jutást segítő információk átadása van az elméleti, nem-formális képzés fókuszában. Ez kiegészül kertészeti gyakorlattal, amelyet egy erre a célra kialakított oktató-bemutató kertben kapnak meg a résztvevők. Így a program elsősorban azoknak is érdekes, akik a megtermelt javak saját felhasználáson túli részét értékesíteni is szeretnék.

A programnak nem titkolt célja a kisléptékű mezőgazdasági termelés népszerűsítése, hogy a fiatalokat arra ösztönözze, hogy tegyék próbára magukat a kertészkedésben is.